Memahami Proses Mahkamah Perusahaan

Memahami Proses Mahkamah Perusahaan

Setelah peringkat Rundingan Damai telah gagal, apakah persediaan yang harus dilakukan oleh seorang Majikan untuk menghadapi Proses Mahkamah Perusahaan seterusnya.

Apabila perkara dirujuk oleh Menteri (Sumber Manusia) kepada Mahkamah Perusahaan, Mahkamah Perusahaan akan mengeluarkan Borang F – Notis Pernyataan Kes (“Sebutan”) kepada majikan (“Syarikat”) dan pekerja (“Penuntut”) untuk memberitahu mereka bahawa perkara itu sekarang di Mahkamah Perusahaan dan butir-butir mengenai Sebutan pertama.

Ini biasanya apabila pihak-pihak melantik peguamcara masing-masing untuk mewakili mereka di Mahkamah Perusahaan. Borang A – Permohonan kebenaran untuk diwakili oleh seorang pengamal undang-undang dan Borang B – Waran Pihak Berkuasa akan difailkan oleh peguamcara dengan sewajarnya.

Pada Sebutan yang pertama di Mahkamah Perusahaan, hakim yang terpelajar akan memberi arahan kepada pihak-pihak untuk memfailkan surat sebab masing-masing untuk kes itu, iaitu Pihak Penuntut akan memfailkan penyata kesnya diikuti oleh Syarikat yang memfailkan penyataannya sebagai balasan dan akhirnya Penuntut membalas kepada penyata Syarikat sebagai balasan dengan cara membalas.

Dalam pernyataan kes, Pihak Penuntut boleh mencari (i) pengembalian semula kepada kedudukan terdahulunya dalam Syarikat; (ii) jika pengembalian semula tidak mungkin, maka ganti rugi sebagai ganti pengembalian semula; dan (iii) upah balik yang berkaitan dengan gaji yang dituntut oleh Yang Menuntut dan apa-apa faedah / keistimewaan yang lain yang akan dikenakan oleh Pihak Penuntut sekiranya Pihak Penuntut telah bekerja terus dengan Syarikat.

Jadual Kedua Akta Perindustrian 1967 menetapkan bahawa Mahkamah Perusahaan hanya boleh mengembalikan gaji sehingga 24 bulan sahaja (12 bulan untuk percubaan).

Sebaik sahaja semua kertas kerja telah difailkan oleh pihak-pihak, Mahkamah Perusahaan semasa Sebutan berikutnya akan mengarahkan pihak-pihak untuk memfailkan dokumen dan kenyataan saksi masing-masing. Akhirnya, Mahkamah Perusahaan akan menetapkan pendengaran kes itu.

Sekiranya anda perlukan khidmat atau nasihat kami berkenaan dengan proses – proses berkaitan dengan Mahkamah Perusahaan, boleh layari laman sesawang kami di www.IRLAW2U.my hari ini. Sekian!

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LEAVE COMMENT